Prosjektbeskrivelse

LOFOTEN: Prosjekt stedsmerkevare

Gjennom Jakten på Lofoten skal innbyggerne i regionen sammen definere og løfte fram de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for Lofoten. Prosjektet skal jakte på den virkelige fortellingen om Lofoten som bo- og arbeidsted.

Nøkkelen for å øke attraktiviteten til Lofoten som bo- og arbeidssted kan derfor være å fortelle historien til de som allerede bor her. Hvilke egenskaper, fordeler og verdier ligger i regionen? Hvorfor er det godt å bo i Lofoten? Om dagens innbyggere får definere hva som gjør Lofoten til et godt bosted og hva som eventuelt må bedres for å styrke bostedet vil det bidra til identitet, samhørighet og stolthet blant dagens Lofotværinger. Samtidig vil den ekte fortellingen, omdømmet og synligheten bidra til en styrket stedsmerkevare til verdi for innbyggere og tilflyttere, bedrifter og det offentlige, tjenester og produkter.

Med Jakten på Lofoten skal vi reise gjennom hele Lofoten for å møte dagens innbyggere og la dem fortelle og definere de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen; det som gjør Lofoten til et godt bosted. Kunnskapen fra Jakten på Lofoten forteller oss hva som gjør Lofoten til et attraktivt bosted. Kunnskapen kan brukes i omdømmebygging for regionen, stedsutvikling og for å motivere folk til å flytte til Lofoten. Kunnskapen kan bidra til å gjøre dagens innbyggere mer bevisst på regionens kvaliteter og skape felles identitet, samhold og stolte lofotværinger.

For å utløse potensialet i Jakten på Lofoten skal det utvikles en forretningsmodell som skal ta dette videre og omsette kunnskapen til praksis. Ved å etablere en nettbasert informasjonskanal for dagens og morgendagens lofotværinger vil Lofoten kunne nå ut til sine innbyggere og resten av landet på en profesjonell og moderne måte med en visuell profil som gjenspeiler Lofotens egenart.

PROSJEKTETS MÅL – MISJON

Bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen.

MÅL

  • Identifisere de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for Lofoten som bo- og arbeidssted – fortellingen om Lofoten, de kvaliteter stedsmerkevaren skal bygges på.
  • Utvikle en visuell identitet som skal benyttes i formidling av Lofoten som bo- og arbeidssted.
  • Jakten på Lofoten skal gi innspill til retningslinjer som kan benyttes i stedsutviklingen av regionen.
  • Utvikle en felles nettbasert informasjonskanal (profilering av stedsmerkevaren) – Utvikle forretningsmodell for videre drift av Jakten på Lofoten.

RINGVIRKNINGER / FORVENTEDE RESULTATER

  • Jakten på Lofoten vil gi et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i fremtidig omdømmebygging, samfunnsplanlegging- og utvikling, basert på et narrativ skapt av folkene som sammen utgjør Lofoten i dag.
  • Jakten på Lofoten vil gi regionen en visuell identitet som kan bidra til å styrke omdømmet og den digitale synligheten til Lofoten som bo- og arbeidssted.
  • Styrket identitet, samhørighet og stolthet blant dagens Lofotværinger (Lofotambassadører).
  • Jakten på Lofoten kan bidra til samarbeid mellom kommunene i jakten på flere innbyggere.
  • En styrket opplevelse av Lofoten som attraktiv region både for innbyggere og besøkende.

 

LA JAKTEN BEGYNNE

For å finne ut hva som egentlig er Lofotens stedsmerkevare, må vi starte med fortellingene som stedet. Fortellingene om hva det betyr å bo i Lofoten. Og disse fortellingene er like mange og unike som alle innbyggerne som kaller Lofoten hjem. Den ekte fortellingen om Lofoten er summen av hva livet her er og hva det betyr for hver enkelt Lofotværing.

I denne delen av prosjektet skal vi derfor reise ut i regionen og treffe innbyggerne. Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst skal alle bidra i vår felles jakt på det ekte Lofoten. For å finne Lofotens stedsmerkevare må vi bra med Lofotværingene for å høre deres historie.

Jakten på Lofoten skal derfor reise ut i regionen snakke med folk gjennom folkemøter, møter med privat næringsliv, møter med kommunen og det offentlige, møter med skolelevene og barnehage barna, møter med de eldre og innvandrerne. I tillegg skal informasjon fra Lofotens innbyggere innhentes digitalt gjennom elektroniske spørreskjema.

I regi av prosjektet har vi utviklet et verktøy til bruk i folkemøtene for å sikre involvering og kreativitet. I Jakten på Lofoten benytter vi oss av rekvisitter og plakater for å sammen definer hva som er fortellingen om det ekte Lofoten. Jakten starter ytterst i Lofoten og forflytter seg gradvis innover i regionen.

Foreløpige datoer:
30.Mai – Moskenes
31.Mai – Flakstad
03.Juni – Værøy
05.Juni – Røst
Uke 24 – Vågan
Uke 24 – Vestvågøy

Vi oppdaterer med informasjon og funn underveis i jakten,
følg oss på:
Facebook | Instagram

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder
Ragnhild Ørnes, SALT Lofoten AS ragnhild@salt.nu Tlf: 41449613

Stedsmerkevareprosjektet – Jakten på Lofoten eies av Destination Lofoten, ledes av SALT i samarbeid med TIND og SISU, og finansieres av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Lofoten Sparebank.

Prosjektgruppe

Prosjektleder:
Ragnhild Ørnes – SALT
ragnhild@salt.nu
Tlf: 41449613

Prosjektgruppe:
Fredrik Johannessen, SALT
Eilif Bremer Landsend, SALT
Anette Fleischer, TIND
Synne Brustad, TIND
Anders Balteskard, SISU
Jarle Frivold, SISU

Prosjekteier:
Destination Lofoten
v/ leder Elisabeth Dreyer
elisabeth@lofoten.info

Finansiert av:
Innovasjon Norge
Sparebanken Nord-Norge fondet
Lofoten Sparebank

Ressursgruppe

reesursgruppe